1. Välkommen

 
Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät. Vi på Kia arbetar kontinuerligt med verksamhetsförbättringar. Därför är vi mycket tacksamma om du vill bidra med dina synpunkter genom att fylla i en webbenkät. Dina svar är en ovärderlig hjälp för oss i vårt fortsatta framgångsarbete.

Om du får problem med att svara på enkäten så meddela oss gärna detta på kia@strd.se

Enkäten har ca 35 frågor, beroende på dina svar och tar ungefär 5 minuter att genomföra.
Vilken återförsäljare har du köpt bil hos?


Information om dig